Fizioterapija u pedijatriji


Semestar: 5
ECTS: 2.25
Status: O
Fond: 1+1+0
Klinički: Da
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

rezultate Apgar skora, kao i razvojne faze psihomotornog sazrijevanja djeteta 2.Prepoznaje poremećaje ponašanja bolesnog djeteta, analizira psihologiju bolesnog djeteta 3.Prepoznaje važnost i ulogu fizioteraputa u habilitaciji i rehabilitaciji djece oboljele od različitih bolesti i stanja 4.Prepoznaje važnost koncepta timske saradnje u dječjoj fizioterapiji i saradnje roditelja 5.Razumije i objasni specifičnosti fizioterapije razvojnih poremećaja, različitih bolesti i stanja u dječijem uzrastu 6.Primjeni od strane ljekara propisane fizioterapijske procedure kod djece oboljele od različitih bolesti i stanja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mustur Dušan1x1
12B+23S+10P


Samardžić Vesna
1x4
12B+23S+10P