JAVNA DIPLOMATIJA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TODOR LAKIĆ1x1
1B
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
1B