Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA SVRKOTA1x1
40B+1S+7P
MARIJA TODOROVIĆ-TATAR2x1
40B+1S+7P

Termin ispita

Odlaganje ispita

Predispitni bodovi

Termini popravnih kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Drugi kolokvijum