PRAKSA U ŠTAMPANIM MEDIJIMA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 0+4+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA RUŽIĆ4x1
41B+7P