MEDIJSKA INDUSTRIJA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA SVRKOTA1x1
9B+1S
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN2x1
9B+2S