Semestar: 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJANA FEMIĆ RADOSAVOVIĆ2x1
10B+6S+1P