Semestar: 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA SVRKOTA2x1
10B+5S+1P
BOJANA FEMIĆ RADOSAVOVIĆ3x1
10B+5S+1P