KULTURNA ANTROPOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ
SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ3x1
39B+5P