Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDRA KOVAČEVIĆ2x1
15B+8S+7P
NATAŠA RUŽIĆ2x1
15B+8S+7P

Nova objava - 02.02.2022 19:16

Nova objava - 14.01.2022 19:17

Predispitni bodovi

Završni ispit

Rezultati popravnih testova

Popravni testovi

Prezentacije sa predavanja

Stereotipi i predrasude u medijskim sadržajima

Prezentacije sa predavanja

Prezentacija sa predavanja

Informacije o predmetu