Gerijatrija i njega starih osoba


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+4+0
Klinički: Da
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opšte: Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja o starenju i starosti kao normalnoj fiziološkoj pojavi, znanja o patološkom starenju, te znanja o sprječavanju bolesnog starenja primjenom primarne, sekundarne i tercijarne prevencije za starije. Usvajanje znanja o organizacionim modelima gerijatrijske i gerontološke zaštite za starije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za starije, mjerama u centrima za gerontologiju i mjerama gerontološkog centra. Specifične: 1. procijeniti zdravstveni status i zdravstvene potrebe starijih i teško bolesnih pacijenata, kao i njihovih porodica. 2. prepoznati simptome i donijeti odluku o nivou intervencije kod bolesnika i porodice. 3. organizovati i koordinisati zaštitu za takve bolesnike uz uključivanje članova porodice,organizovati zaštitu za bolesnika u njegovom svakodnevnom okruženju. 4. opisati i razumjeti faktore koji djeluju na proces starenja i promjene u procesu starenja -opisati i diskutovati o metodama i postupcima za procjenu i praćenje promjena u procesu starenja i starosti, 5. opisati i diskutovati o posebnim problemima starijih osoba, 6. prepoznati modele zaštite za stare ljude, 7. naučiti metode gerijatrijske i gerontološke zdravstvene zaštite i aktivno sudjelovati u timskom radu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pajović Bogdan2x1S
12S+4P


Zvrko Elvir1x1S
12S+4P


Markišić Merdin
1.33x2S
12S+4P

Pantović Vesna
1.33x2S
12S+4P

Paunović Veselinka
1.33x2S
12S+4P