Psihijatrija i njega psihijatrijskog bolesnika


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: O
Fond: 1+2+0
Klinički: Da
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. razvije posebne navike u radu sa osobama s problemima mentalnog zdravlja. 2. prepoznaje probleme i potrebe pojedinca - u fizičkoj, psihološkoj i duhovnoj dimenziji i u terapeutskom odnosu. 3. razvija, sprovoditi i ocjenjuje planove sestrinstva i njege. 4. zna da funkcioniše samostalno i/ili kao član tima zdravstvene zaštite. 5. osigura njegu pacijenta, porodice i grupe na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Injac Stevović Lidija 1x1S
43S+1P


Markišić Merdin
2x2S
21S+1P

Raičević Rajko
2x2S
22S