Izborni predmet - Hirurgija i njega hirurških bolesnika


Semestar: 6
ECTS: 21
Status: I
Fond: 0+12+0
Klinički: Da
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Knežević Mirka
12x1S
10S

Magdelinić Milorad
12x1S
9S+1P

Nišavić Nikola
12x1S
10S

Raičević Mara
12x1S
10S