RJEŠAVANJE MEĐ. SUKOBA U POSTHLADNORATOVSKOJ ERI


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Izborni
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će moći da: - analizira ključne elemente savremenih međunarodnih konflikata; - upoređuje teorijske i praktične modele načina rješavanja konflikata - kritički razmatra i upoređuje uzroke i posljedice regionalnih sukoba i uticaje koje oni imaju na dinamiku globalnih odnosa u XXI vijeku - prepoznaje uzroke sukoba i metode njihove prevencije i rješavanja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN DARMANOVIĆ3x1
2S