Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Navede i ukratko opiše domen kojim se političke nauke bave - Imenuje i ilustruje osnovne termine iz oblasti političkih nauka - Imenuje i klasifikuje najznačajnije stvaraoce iz oblasti političkih nauka

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Rezultati ispita - avgust popravni

Rezultati ispita - avgust redovni

Termin i raspored polaganja kolokvijuma

Gradivo za kolokvijum

Rezultati završnog ispita

Završni ispit - termin