SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Analizira i objasni specifičnosti određenih izbornih i partijskih sistema - Adekvatnim primjerima ilustruje tipove političkog, partijskog i izbornog sistema - Govori o političkim sistemima najvećih država svijeta - Stvori sliku o aktuelnim problemima sa kojim se te države danas susreću

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN DARMANOVIĆ
NEMANJA BATRIĆEVIĆ

Rezultati ispita - avgust popravni

Rezultati ispita - avgust redovni

Termin popravnog završnog ispita

Slajdovi

Promjena termina završnog ispita

Popravni kolokvijum - rezultati

Savremeni politički sistemi - slajdovi