MEĐUNARODNI ODNOSI


Semestar: 4
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Prepoznaje najvažnije subjekte međunarodnih odnosa - Tumači osnovne faktore međunarodnih odnosa - Povezuje odnose teorije i istorije međunarodnih odnosa - Objašnjava najvažnije tokove u dinamici savremenih međunarodnih odnosa

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS VUKIĆEVIĆ
MARKO SAVIĆ