SOCIOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Razlikuje škole i pravce u sociologiji - Koristi osnovne sociološke termine - Analizira društvene determinante kao okvir ponašanja pojedinca i grupe - Prepoznaje bitne sociološke pretpostavke koje su od značaja za teoriju političkih nauka - Identifikuje sličnosti i razlike, kako u sadržinskom, tako i u metodološkom smislu, između sociologije i njoj srodnih nauka

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ1x1
1P
VLADIMIR BAKRAČ3x1
1S