Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Razumije stručni pisani ili usmeni govor na višem srednjem nivou - Upotrebljava adekvatno usvojenu složeniju stručnu terminologiju i fraze iz predmetnih oblasti (Внутренняя и внешняя политика РФ, СМИ, встречи и переговоры) - Izlaže na stručne teme tečno i bez većih propusta u primjeni gramatičkih pravila, koristeći pri tom odgovarajuću stručnu terminologiju - Obrazlaže stavove na teme iz predmetnih oblasti, potkrepljujući ih argumentima i primjerima - U usmenom i pisanom govoru vlada formalnim jezičkim izrazom

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Nova objava - 05.05.2020

Nova objava - 21.04.2020 21:44