Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Razumije stručne tekstove ili usmeni govor na višem srednjem nivou; - Razvije produktivne i receptivne jezičke vještine na zadate stručne teme; - Upotrebljava adekvatno usvojenu složeniju stručnu terminologiju i fraze iz predmetnih oblasti; - Može slobodno da primjenjuje usvojene stručne termine i da bez većih propusta u primjeni gramatičkih pravila izlaže odgovarajuće stručne teme uz korišćenje pomenute stručne terminologije (vodi kraće usmeno izlaganje); - ovlada tehnikom prevođenja stručnih i novinskih tekstova sa ruskog jezika i na ruski jezik kao i jezičkim vještinama na višem nivou; - na osnovu ponuđenih ključnih ideja, razvija temu uz upotrebu odgovarajuće terminologije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA ANDRIĆ

Nova objava - 19.05.2020 10:44

Nova objava - 12.05.2020 10:35

Nova objava - 05.05.2020 10:34

Nova objava - 28.04.2020 11:18

Nova objava - 21.04.2020 11:20

Nova objava - 15.04.2020 21:56