ISTORIJA POLITIČKIH TEORIJA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Imenuje najvažnije političke teorije i predstavi njihove karakteristike, - Kritički analizira najvažnije pojmove, - Objasni osnovne karakteristike političkih ideologija, - Prepoznaje razlike između političkih ideologija, - Primjenjuje stečeno znanje u cilju objašnjenja političke stvarnosti prvenstveno savremenih liberalno-demokratskih društava.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN
TODOR LAKIĆ