SAVREMENI POLITIČKI SISTEMI II


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEMANJA BATRIĆEVIĆ1x1
1S+5P
SRĐAN DARMANOVIĆ2x1
1S+5P