Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Prepoznaje najvažnije subjekte međunarodnih odnosa - Tumači osnovne faktore međunarodnih odnosa - Povezuje odnose teorije i istorije međunarodnih odnosa - Objašnjava najvažnije tokove u dinamici savremenih međunarodnih odnosa

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Obavještenje za studente koji nijesu položili ispit

Bodovno stanje prije ispita

Rezultati popravnih kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma

Obavještenje za studente koji studiraju po starom programu

Prezentacije, 17. maj

Prezentacije, MO

Prezentacija, 2. april

Prezentacija sa predavanja, 19. mart

Prezentacija sa predavanja 9. marta

Prezentacije sa predavanja