Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Analizira stručne tekstove, sadržajno primjenjujući uvježbane gramatićke strukture i usvojeni vokabular na srednjem naprednom nivou; - Upotrebljava adekvatno usvojenu složeniju stručnu terminologiju i fraze iz predmetnih oblasti; - Može slobodno da primjenjuje usvojene stručne termine i da bez većih propusta u primjeni gramatičkih pravila izlaže kraće odgovarajuće stručne teme uz korišćenje pomenute stručne terminologije; - ovlada tehnikom prevođenja stručnih i novinskih tekstova sa ruskog jezika i na ruski jezik kao i jezičkim vještinama na višem nivou; - slobodno komunicara i izražava se dovoljno tečno na ruskom jeziku, uz korišćenje adekvatnog registra primjerenog temi i situaciji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANASTASIJA VRBICA1x1
1S
JULIJA NENEZIĆ-KIRŠOVA1x1
1S

Ruski jezik Stručni V 25.12.2020.

Ruski jezik Stručni V Predavanja 18.12.2020.

Obavještenje o kolokvijumu

Vjezbe 04.12.2020. U 9.30

Ruski jezik Stručni V Predavanja 4.12.2020.

Vjezbe - 27.11.2020