RUSKI JEZIK - STRUČNI VI


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Analizira stručne tekstove, sadržajno primjenjujući uvježbane gramatićke strukture i usvojeni vokabular na srednjem naprednom nivou; - Upotrebljava adekvatno usvojenu složeniju stručnu terminologiju i fraze iz predmetnih oblasti; - Može slobodno da primjenjuje usvojene stručne termine i da bez većih propusta u primjeni gramatičkih pravila izlaže kraće odgovarajuće stručne teme uz korišćenje pomenute stručne terminologije; - ovlada tehnikom prevođenja stručnih i novinskih tekstova sa ruskog jezika i na ruski jezik kao i jezičkim vještinama na višem nivou; - slobodno komunicara i izražava se dovoljno tečno na ruskom jeziku, uz korišćenje adekvatnog registra primjerenog temi i situaciji.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA PAUNOVIĆ1x1
6S
NATALIJA MILIKIĆ1x1
6S