Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Analizira stručne tekstove, sadržajno primjenjujući uvježbane gramatićke strukture i usvojeni vokabular na srednjem naprednom nivou; - Upotrebljava adekvatno usvojenu složeniju stručnu terminologiju i fraze iz predmetnih oblasti; - Može slobodno da primjenjuje usvojene stručne termine i da bez većih propusta u primjeni gramatičkih pravila izlaže kraće odgovarajuće stručne teme uz korišćenje pomenute stručne terminologije; - ovlada tehnikom prevođenja stručnih i novinskih tekstova sa ruskog jezika i na ruski jezik kao i jezičkim vještinama na višem nivou; - slobodno komunicara i izražava se dovoljno tečno na ruskom jeziku, uz korišćenje adekvatnog registra primjerenog temi i situaciji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA PAUNOVIĆ1x1
6S
NATALIJA MILIKIĆ1x1
6S

Ruski jezik Stručni VI Predavanja

Ruski jezik Stručni VI Predavanja

Ruski jezik Stručni VI Predavanja

Ruski jezik stručni VI Predavanja

Ruski jezik Stručni VI Predavanja

Ruski jezik Stručni VI Predavanja