POLITIČKA ANTROPOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ1x1
1P
SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ2x1
1P