Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Datumi polaganja kolokvijuma

Sociologija - predispitni bodovi

Sociologija - rezultati drugog kolokvijuma

Sociologija - termin drugog kolokvijuma

Sociologija - termin vježbi

Sociologija - Uvodne vježbe