Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA ANDRIĆ

Nastava (Zoom)

Nastava

Nova objava - 21.04.2020 21:48