Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Objasni načine funkcionisanja sistema socijalne i dječije zaštite kao i svih onih organizacija u društvu koje se bave oblašću socijalne politike - Prepozna vrijednosti, etičke principe i stavove socijalnog rada i socijalne politike kroz institucionalno djelovanje - Primjenjuje teorijske koncepcije i saznanja socijalne politike u praksi, kroz uočavanje odnosa teorije i prakse - Analizira područja socijalne politike sa praktičnog aspekta - Doprinese unapređenju oblasti socijalne politike uočavajući nesklad između teorijskog pristupa i praktičnim primjenama pristupa ove oblasti kroz društveni sistem

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MEHMED ĐEČEVIĆ
BUDA METHADŽOVIĆ

Socijalna politika u praksi - ocjene

Socijalna politika u praksi - izvještaji

Socijalna politika u praksi - posjeta Fondu PIO

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid

Socijalna politika u praksi - praksa u NVO Zid