ETIKA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Definiše osnovne etičke pojmove, razumije ciljeve i smisao moralnih radnji, kriterijume za vrednovanje moralnih radnji i uopšte zasnovanost i izvor morala; - Raspoznaje osnovne teorijske koncepte iz oblasti etike; - Analizira ključne probleme iz oblasti primijenjene etike; - Primijenjuje teorijske principe normativne etike na probleme iz prakse; - Upotrebljava stručnu literaturu iz oblasti etike, tumači i ocijenjuje nalaze publikovanih istraživanja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ1x1
2P
SONJA TOMOVIĆ-ŠUNDIĆ2x1
2P