SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI


Semestar: 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student/studentkinja položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - Objasni smisao i svrhu socijalne sigurnosti i socijalnog osiguranja u državi Crnoj Gori; - Razumije način funkcionisanja penzijsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti; - Analizira reforme u oblastima penzijsko-invalidskog osiguranja Crne Gore, zdravstvene politike Crne Gore, politike zapošljavanja Crne Gore, politike podrške porodici i djeci u Crnoj Gori; - Opiše postojeće institucionalne kapacitete države Crne Gore u oblasti socijalne sigurnosti i socijalnog osiguranja; - Razlikuje modele privatnog socijalnog osiguranja; - Objasni važnost kreiranja finansijski održivog modela socijalne sigurnosti za socio-ekonomsku perspektivu države Crne Gore.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
UGLJEŠA JANKOVIĆ3x1
7S+16P