ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA BULATOVIĆ1x1
1S+1P
1x1
1S+1P