Menadžment u zdravstvu


Semestar: 8
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+3+0
Klinički: Da
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pajović Bogdan2x1S
31S


Lješnjanin Safet
1.5x1S
31S

Magdelinić Gordana
1.5x1S
31S