Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Gradivo koje je student dužan da savlada kako bi položio ispit Javno mnjenje, u najširem smislu, obuhvata: 1. Pojmovno kategorijalno određenje javnog mnjenja; 2. Mjesto, uloga i značaj javnog mjenja u sistemima predstavničke demokratije (javno mnjenja kao četvrta grana vlasti); 3. Činioce političke socijalizacije; 4. Osnove socio-psihološke analize formiranja, razvoja i čvrstine stavova; 5. Ulogu temeljnih društvenih vrijednosti na formiranje javnog mnjenja; 6. Odnos i uticaj političke propaganda na kreiranje javnog mnjenja; 7. Sredstva i metode (npr. tzv. spinovanje) uticaja na javno mnjenje; 8. Metode istraživanja i tumačenja rezultata istraživanja javnog mnjenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZLATKO VUJOVIĆ
NEMANJA STANKOV

Rezultati prvog ispitnog roka

Predispitni bodovi

Nastava

Vježbe - link

Vježbe - link

Vježbe - link

Vježbe - materijali

Materijali - predavanja

Prezentacije

Plan rada - vježbe