ŠTAMPA I AGENCIJE


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ŽARIĆ2x1
4S+6P
DUBRAVKA VALIĆ-NEDELJKOVIĆ2x1
4S+6P