Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Osnovi prava - časovi vježbi za 11.10.2017.

Osnovi prava - termini vježbi

OSNOVI PRAVA - INFORMACIONA LISTA