Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANETA SPAIĆ

Osnovi prava - časovi vježbi za 11.10.2017.

Osnovi prava - termini vježbi

OSNOVI PRAVA - INFORMACIONA LISTA