Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Promjena termina redovnog ispita u avgustovskom roku

Rezultati ispita - avgust popravni

Rezultati ispita - avgust redovni

Termin i raspored polaganja kolokvijuma

Gradivo za kolokvijum

Rezultati završnog ispita