Opšta i oralna biohemija


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+2+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pantović Snežana4x1
23B+(1+24)P


Milovan Roganović
2x1
11B+1P

Radulović Lenka
2x1S
6B+12S

Vujović Teodora
2x1S
6B+12S

Maraš Milanka

2x (1B+2S)
23B+(1+24)P