Analitička hemija I


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vukašinović-Pešić Vesna2x1
39B+4P


Vukanović Snežana
3x3
39B+4P

Vuksanović Gordana

3x3
39B+4P