SOCIOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ
VLADIMIR BAKRAČ