Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO SAVIĆ
VLADIMIR BAKRAČ

Termin popravnog kolokvijuma

Promjena termina prvog kolokvijuma

Raspored polaganja prvog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma

Datumi polaganja kolokvijuma