Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita ovladati: - Osnovnim teorijskim određenjima mjesta i uloge institucije izbora za centralne organe predstavničke vlasti; - Sistematskim proučavanjem osnovnih strukturnih elemenata izbormog sistema (broju, veličini i magnitudi izbornih jedinica; načinima i tipovima glasanja i svakom pojedinačno metodu pretvaranja glasova u mandate); - Načelima usvojenim na Drugom zasjedanju Konferencije o ljudskoj dimenziji (Kopenhagen 1990); - Kodeksom dobrog vladanja u izbornim pitanjima (smjernicama i obrazloženjima); - Preporukama i savjetima „projektantima“ izbornih zakona zemalja u tranziciji; - Analizom ključnih izbornih ciklusa u Crnoj Gori uoči i nakon Referenduma o nezavisnosti; naročito o njihovim političkim učincima, odnosno komparativnom analizom izbornih sistema u zemljama razvijene demokratije, s posebnom naglaskom na Evropsku Uniju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Novi termini završnog ispita

Ispitna pitanja

Termin redovnog i popravnog završnog ispita

Izbori i izborno zakonodavstvo u CG

Prezentacija X