Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Obrazloži tokove evropske književnosti u okvirima književnih epoha (od književnosti starog vijeka preko antičke književnosti, srednjovjekovne, književnosti renesanse, klasicizma do romantizma, realizma i savremene književnosti). - Uporedi relevantne naučne pristupe književnim epohama. - Samostalnom interpretacijom istraži pripadnost poetici (eksplicitnoj ili implicitnoj) paradigmatskih djela evropske književnosti. - Odredi zajednički sastav književnih vrsta i poetika. - Argumentuje stav da se književnim djelima pristupa iz istorijske, antropološke, filozofske i etnološke perspektive s ciljem ostvarenja uvida u složene kulturne fenomene.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA PAJOVIĆ-DUJOVIĆ2x1
1S+1P
1x1
1S+1P

EVROPSKA KNJIŽEVNOST - TERMINI ZA SEPTEMBAR

EVROPSKA KNJIŽEVNOST - TERMIN

Evropska književnost - promjena satnice

Evropska književnost - konsultacije

Evropska književnost - predavanje i termini ispita

Evropska književnost - rezultati popravnog kolokvijuma

Evropska književnost- rezultati