Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - objasni važne društvene i političke procese u Evropi u XX vijeku, - analizira uticaj boljševičke revolucije i Velike ekonomske krize na društveno-politički razvoj evropskih država u periodu između dva svjetska rata, - prepoznaje najznačanjije faktore koji su doveli do nastanka i širenja fašizma u Italiji i nacizma u Njemačkoj; - procijeni razvoj kulture i nauke u Evropi i svijetu tokom XX vijeka - ukaže na značaj formiranja vojno-političkih saveza u Evropi pred početak Drugog svjetskog rata, - ocjenjuje proces obnove Evrope nakon Drugog svjetskog rata i faktore koji su doveli do nastanka Hladnog rata; - vrednuje nastanak novih pokreta i fenomena (Antikolonijalna revolucija, trka u naoružanju, Hladni rat, Detant); - objašnjava raspad socijalističkih i komunističkih sistema u Evropi, značaj tih događaja na međunarodnom planu i procese razvoja liberalnih demokratija u post-socijalističkim društvima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA KNEŽEVIĆ2x1
1S
1x1
1S

Istorija Evrope III - promjena termina

Rezultati kolokvijuma

Istorija Evrope III - predavanje

Termini ispita

Termini popravnih kolokvijuma

II kolokvijum

Rezultati

Rezultati drugog kolokvijuma

Istorija Evrope III - rezultati prvog kolokvijuma