Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon položenog ispita moći da: - Objasni nastanak i razvoj evropske političke integracije - Analizira funkcionisanje najvažnijih institucija EU (Evropski savjet, Evropska komisija, Evropski parlament, Savjet EU) - Objasni proces međuinstitucionalne saradnje na nivou EU nakon usvajanja Lisabonskog ugovora - Analizira problem demokratskog deficita Evropske unije - Opiše ulogu i ukaže na najvažnije primjere djelovanja EU na međunarodnom planu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN VUKOVIĆ
NEMANJA STANKOV

Rezultati drugog roka

Drugi rok

Rezultati prvog roka

Prvi ispitni rok

Plan rada za 20/21

Rezultati popravnog avgustovskog roka

Nastavni plan

"Institucije EU" - rezultati popravnog testa

Seminarski rad iz predmeta "Institucije EU" - Uputstvo za izradu

Vježbe iz predmeta "Institucije EU"

Vježbe iz predmeta "Institucije EU"

Institucije EU - literatura i plan rada