RUSKI JEZIK - STRUČNI IV


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEDA ANDRIĆ