ENGLESKI JEZIK - STRUČNI V


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IGOR LAKIĆ
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ

Engleski stručni V i VI - PROMJENA TERMINA ISPITA

Engleski jezik stručni V - uvodni čas