Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Engleski stručni V i VI - PROMJENA TERMINA ISPITA

Engleski jezik stručni V - uvodni čas