Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Objasni nastanak i razvoj Evropskog radnog prava - Objasni izvore evropskog komunitarnog radnog prava - Objasni izvore evropskog nekomunitarnog radnog prava - Objasni sličnosti i razlike između Evropskog radnog prava i prava Međunarodne organizacije rada - Primijeni standarde Evropke unije na zaštitu individualnih prava iz radnog odnosa - Primijeni standarde Evropke unije zaštitu kolektivnih prava iz radnog odnosa

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ1x1
1S+5P
VESNA SIMOVIĆ ZVICER2x1
1S+5P

Evropsko radno pravo - časovi vježbi (03.11.2021.)

Evropsko radno pravo - časovi vježbi (izmjena termina za 27.10.2021.)

Evropsko radno pravo - časovi vježbi

TERMIN ZA KONSULTACIJE

DRUGI SEPTEMBARSKI ROK

Nova objava - 01.09.2021 11:56