RUSKI JEZIK - STRUČNI V


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATALIJA MILIKIĆ
MARIJA PAUNOVIĆ