Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATALIJA MILIKIĆ
MARIJA PAUNOVIĆ

Ruski jezik Stručni V Predavanja 18.12.2020.

Obavještenje o kolokvijumu

Vjezbe 04.12.2020. U 9.30

Ruski jezik Stručni V Predavanja 4.12.2020.

Vjezbe- 27.11.2020

Ruski jezik - Stručni Predavanja 27.11.2020.