Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Ruski jezik Stručni V Predavanja 18.12.2020.

Obavještenje o kolokvijumu

Vjezbe 04.12.2020. U 9.30

Ruski jezik Stručni V Predavanja 4.12.2020.

Vjezbe- 27.11.2020

Ruski jezik - Stručni Predavanja 27.11.2020.